1

Aplicar i aprofundir en la metodologia del Treball amb Suport a tot el territori català.

2

Impulsar programes de TaS col·laborant amb les persones o entitats que n’estiguin interessades.


3

Intercanviar informació nacional i internacional sobre diferents experiències de TaS.

4

Realitzar estudis conjuntamemt amb Universitats o altres entitats públiques o privades que aportin nous coneixements.


5

Impulsar iniciatives legislatives i administratives afavorides per la realiat actual de la integració laboral de persones amb discapacitat al país.

6

Estudiar els resultats obtinguts mitjançant el TaS aplicat a diferents tipus de persones amb discapacitat.


7

Impulsar la reacció i la informació a les empreses per fomentar la contractació de les persones amb discapacitat.