ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPLEO CON APOYO

L’AESE té com a missió impulsar el desenvolupament del Treball amb Suport a Espanya i a Llatinoamèrica, perquè cada cop siguin més les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social que puguin accedir amb èxit al món laboral ordinari, i amb això puguin ser reconeguts a la pràctica com a ciutadans amb tots els seus drets.

L’AESE vetlla per la qualitat del sistema, orientant en la posada en marxa de nous serveis i assessorant els/les preparadors/es laborals que el posen en pràctica, per assegurar la utilització correcta d’aquesta metodologia d’acord amb els estàndards de qualitat de l’EUSE (Unió Europea de Treball amb Suport).

AMMFEINA

Organització que agrupa i representa les entitats d’iniciativa social i sense afany de lucre de Catalunya, que promouen la inclusió i la no exclusió social laboral de les persones amb un problema de salut mental. A través dels programes, serveis i recursos que impulsen atenen prop de 3.000 persones.

DINCAT. DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE CATALUNYA

Vetllar per la defensa i l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies en l’àmbit territorial de Catalunya.

COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS DE CATALUNYA

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya és una corporació centenària sorgida i consolidada per defensar els interessos col·lectius de la professió de gestor administratiu i vetllar per l’ètica de la professió, per la dignitat professional i pel respecte dels drets i interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional del gestor administratiu.

PIMEC. MICRO,PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA

La voluntat de PIMEC és sensibilitzar i treballar perquè la política econòmica estigui pensada per afavorir el desenvolupament de les pimes i dels autònoms, el principal teixit empresarial de Catalunya, ja que representen més del 99,8% del total d’empreses, el 70% de l’ocupació i el 65% del PIB del nostre país.

PIMEC vetlla pels interessos de pimes i autònoms per mitjà de la seva presència en qualitat d’agent social a taules i comissions, així com d’accions de “pressió” en àmbits cabdals d’interès per a les Pimes i la seva competitivitat.