ACTAS_Associació Catalana de Treball amb Suport

L'Associació Catalana de Treball amb Suport ACTAS agrupa a un conjunt de 24 entitats de Catalunya (23) i Andorra (1) que utilitzen la metodologia de Treball amb Suport (TAS). El TAS és un model d’inclusió laboral que facilita la incorporació laboral a l’empresa ordinària de persones amb discapacitat i problemàtica de salut mental, a través d’un conjunt d’estratègies i procediments tècnics de suport, ajustats a les necessitats d’aquests treballadors/es.
ACTAS es constitueix l’any 1995, fruit de la necessitat d’intercanviar experiències entre les entitats i els professionals que utilitzen la metodologia de TAS . Al llarg dels 25 anys d’existència, les entitats d’ACTAS s’han
vinculat amb moltes i molt rellevants empreses de Catalunya i han comptat amb un important nombre de professionals, formadors/es, preparadors/es laborals amb experiència i competències demostrades.
ACTAS interlocuta , principalment, amb el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya assessorant, informant, facilitant i requerint constantment accions per tal que els serveis de TAS
posseeixin una millor regulació que inclogui entre altres mesures la de determinar la seva estructura i normalitzar el seu finançament. Mentre aquest marc legal no s’acaba de millorar, ACTAS fa de canal per tal d’agilitar al màxim qüestions pràctiques que facilitin la viabilitat i el futur de les seves entitats sòcies, i de forma més àmplia, a totes aquelles que també volen treballar amb la metodologia de Treball amb Suport.

Estadístiques del col·lectiu

Dades de desembre de 2021  dels 24 serveis de Treball amb Suport d’ ACTAS:


3000

Persones ateses

1100

Persones treballadores en seguiment TaS

2000

Persones que estan en recerca o millora de feina

3500

Contactes i visites amb empreses

1500

Empreses col·laboradores actualment


Les entitats d’ACTAS col·laboren amb el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Documents d'interès


Resolució Grups d'interès

Estratègia ACTAS 2025