-Estatuts:

EstatutsACTAS2010

-Membres de la junta:

Junta directiva ACTAS a renovar 15-03-22

 

Conveni amb el Col·legi Oficial de Gestors