1. Aplicar i aprofundir en la metodologia del Treball amb Suport a tot el territori català.
  2. Impulsar programes de TaS col·laborant amb les persones o entitats que n’estiguin interessades.
  3. Intercanviar informació nacional i internacional sobre diferents experiències de TaS.
  4. Realitzar estudis conjuntamemt amb Universitats o altres entitats públiques o privades que aportin nous coneixements.
  5. Impulsar iniciatives legislatives i administratives afavorides per la realiat actual de la integració laboral de persones amb discapacitat al país.
  6. Estudiar els resultats obtinguts mitjançant el TaS aplicat a diferents tipus de persones amb discapacitat.
  7. Impulsar la reacció i la informació a les empreses per fomentar la contractació de les persones amb discapacitat.