ACTAS és l’associació que aplega entitats impulsores del TREBALL EN SUPORT (link a document explicatiu) a tot el territori de Catalunya, amb la missió d’aconseguir la plena integració laboral de les persones discapacitades i el compliment de les lleis nacionals i internacionals que així ho afavoreixen.

Des de l’any 1989 a Catalunya es treballa amb la metodologia del TREBALL EN SUPORT (link a document explicatiu), i és a l’any 1995 quan es constitueix ACTAS, fruit de la necessitat d´intercanviar experiències entre les entitats i els professionals que utilitzen la metodologia del Treball amb Suport.

ACTAS no té finalitat lucrativa i orienta la seva actuació a totes aquelles activitats que promoguin la normalització social de les persones amb discapacitat, mitjançant la integració al món ordinari.

Estadístiques del col·lectiu

Dades de maig de 2005 dels 16 serveis de Treball amb Suport d’ ACTAS:

Usuaris atesos = 1.184

Contractats en empreses amb seguiment = 650

Usuaris restants que participen en diferents programes formatius = 534

Contacte i entrevistes amb empreses = 2.350

Empreses col·laboradores actualment = 640

Totes les entitats d’ACTAS són centres col·laboradors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.