Actas

Un 15% de la gent de la població del planeta té alguna discapacitat o trastorn mental, quasi tots en edat de treballar.

Article 27 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu de les Nacions Unides, de 30 de març del 2007:

Els estats part han de prendre mesures com ara:

  • Contractar persones amb discapacitat en el sector públic;
  • Promoure l’ocupació de persones amb discapacitat en el sector privat mitjançant polítiques i mesures pertinents, que poden incloure programes d’acció afirmativa, incentius i altres mesures

 

«El nostre objectiu és arribar a la situació en què les lleis especials no facin falta» (Ramon Trias Fargas)

 

 

ACTAS és l’associació que aplega més entitats a tot Catalunya que utilitzen la metodologia del Treball amb Suport, i orienta la seva actuació a totes aquelles activitats que promoguin  la normalització social de les persones amb discapacitat, mitjançant la integració al món ordinari.

 

COL·LABORA AMB NOSALTRES